Hradiště Tuhošť u Lhovic

Lhovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Nedaleko Lhovic na kopci Tuhošť jsou doloženy pozůstatky pravěkého osídlení již v době bronzové.  

Historie

Necelé 2 km jižně od obce Lhovice se nachází vrch Tuhošť, tento historický název má svůj původ snad ve 2. polovině 10. století. Nejpozději roku 1086 se již jednalo o geograficky vymezený celek řídce osídleného území při jihozápadní hranici Českých zemí. Ve smlouvě určující hranice pražského biskupství totiž Tuhošť znamenal „na této straně hvozdu,“ zkráceně „tu hvozd.“ Později se toto pojmenování redukovalo na jméno 601 m vysokého vrchu nedaleko Švihova, který se již v pravěku ukázal jako vhodné místo k trvalému osídlení, neboť jeho příkré svahy fungovaly jako pasivní obranný systém.

První zaznamenané archeologické průzkumy zde probíhaly již v 19. století, tou dobou byly nalezeny bronzové depoty a prokopány mohyly z doby bronzové. Roku 1888 tu další výkopové práce organizoval Josef Szombathy. Dodnes patrné obranné valy ukazují, že zde existovalo výšinné halštatské hradiště, znovu osídlené Slovany v 9. a 10. století.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.