Josef Szombathy

Hradiště Tuhošť u Lhovic
Nedaleko Lhovic na kopci Tuhošť jsou doloženy pozůstatky pravěkého osídlení již v době bronzové.  

Mohylové pohřebiště u Roupova
Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.