Slované

Hradiště Tuhošť u Lhovic
Nedaleko Lhovic na kopci Tuhošť jsou doloženy pozůstatky pravěkého osídlení již v době bronzové.  

Hradiště u Dolního hradiště
Plochá ostrožna s příkrými skalnatými boky byla přepažená třemi rovnoběžnými valy, z nichž nejzachovalejší je třetí (vnitřní), a rozdělená hlubokým sedlem na dvě poloviny.

Obrovo hradiště u Žinkov
Nad zámkem v Žinkovech se nachází Obrovo hradiště.

Sejpy u Dlouhé Vsi
Dávnou tradici rýžování zlata na Otavě dodnes připomínají v okolí Dlouhé Vsi dobře patrné hromady přerýžovaného říčního písku, kterým se říká sejpy neboli hrůbata.  

Zřícenina hradu Prácheň u Velkých Hydčic
Zřícenina na vrchu Prácheň připomíná hrad vystavěný po roce 1315 na místě staršího slovanského hradiště z přelomu 10. a 11. století, který měl nejen prezentovat moc a bohatství Bavorů ze Strakonic, ale sloužit také jako důležitý opěrný bod pro...