Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)

Břežany - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Ves Břežany s řadou architektonicky rozmanitých venkovských usedlostí byla prohlášena venkovskou památkovou zónou v roce 1995.  

Historie

V Břežanech rozkládajících se na úpatí vrchu Slavník v nadmořské výšce 488 m. n. m. Můžeme dodnes obdivovat řadu zajímavých venkovských usedlostí z 18. a 19. století. Středověká ves vyrostla na podkovovitém půdorysu nad svažitou kotlinou již počátkem 14. století, kdy patřila Oldřichovi z Potštejna. Kolem návsi se velmi hustě seskupily domy, které později v průběhu 18. století doplnila řada chalup ve vnitřním prostoru návsi a na jejím východním okraji. Dalším sídelním centrem se stala jihozápadní část sídla nad Velkým Břežanským rybníkem. Většinu staveb tvoří nezdobené chalupy prácheňského typu, několik z nich vyniká jednoduchými křídlovými štíty, řadu domů pak obklopují malebné předzahrádky uzavřené cihlovými zídkami. Nejstarší stavební fázi Břežan dodnes připomíná soubor archaických kamenných sýpek a dalších hospodářských staveb, z nich vyniká špýcharový dům č. p. 33, v jehož zadní části je dochovaná původní patrová sýpka. Mladší výstavbu pak prezentují zděné stavby z počátku 20. století s vaznicovými štíty (domy čp. 2, 42, 43, 48). I přes zavedení památkové ochrany v polovině 90. let 20. století byl tento cenný vesnický areál výrazně narušen necitlivými zásahy v posledních několika desetiletích. Vedle moderní úpravy některých stavení zanikla také většina typických venkovských předzahrádek.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)