Velký Břežanský rybník

Historické jádro vsi Břežany
Typologicky a stylově různorodá břežanská zástavba činila ze vsi jednu z nejpozoruhodnějších západočeských vsí. Neblahým zásahem do tohoto celku však byla moderní, necitlivá výstavba od 70. let 20. století.  

Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)
Ves Břežany s řadou architektonicky rozmanitých venkovských usedlostí byla prohlášena venkovskou památkovou zónou v roce 1995.