Slavník

Boží muka a obětní kámen u Břežan
Drobné památky v Břežanech prezentuje trojice božích muk z 18. století a obětní kámen na vrchu Slavník.

Břežany
Zřejmě nejcennější soubor vesnických staveb na jihozápadě Čech byl nevratně poškozen mnoha necitlivými stavebními zásahy od 70. let 20. století. Památkové ochrany se ves dočkala až roku 1995.

Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)
Ves Břežany s řadou architektonicky rozmanitých venkovských usedlostí byla prohlášena venkovskou památkovou zónou v roce 1995.