špýcharový dům

Venkovské usedlosti v Břežanech (čp. 1, 2, 3, 4, 33, 50)
Ves Břežany s řadou architektonicky rozmanitých venkovských usedlostí byla prohlášena venkovskou památkovou zónou v roce 1995.  

Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)
Charakteristický ráz dobršínské návsi utváří unikátní soubor venkovských usedlostí s prvky lidové architektury typické pro oblast Prácheňska a Pošumaví.