Historické jádro vsi Trhanov

Trhanov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Roubené i zděné stavby a budovy bývalé správy zámku.

Historie

Poblíž zámku najdeme některé budovy správní a vrchnostenské. Dům čp. 33 má pozdně empírové průčelí členěné pilastry. Skromnější je čp. 48 s plošnou bosáží. Chudobinec býval v domě čp. 60, novorenesanční budovu projektoval známý architekt Antonín Wiehl, stavbu platil trhanovský rodák, lékař a spisovatel Josef Thomayer (1853–1927).

K lidové architektuře patří roubené i zděné stavby. Čp. 55 má přední dva díly roubené a omítané. Dům kryje sedlová střecha s trámovým zápražím, dům má také předsazené schodiště. Roubené jádro by mohl mít také dům čp. 31. Čp. 30 má roubenou světnici. Dům čp. 5 s roubeným patrem najdeme na jihozápadním okraji vsi. Na jižním okraji vsi stojí čp. 8 s dřevěnou dvoutraktovou světnicí a předsazeným, dnes eternitovým, štítem. Poblíž čp. 8 jsou umístněny mezníky panství se znakem hrabat ze Stadionu (1735).

Cenný je dále také zděný klasicistní patrový dům čp. 26 s mansardovou střechou a kamenným portálkem na západním okraji historického jádra. Do dvora vede klenutá brána. Z dalších zděných domů jsou zajímavé čp. 12, 15, 24, 25. Dům čp. 11 na břehu rybníka je v nádražním stylu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Historické jádro vsi TrhanovHistorické jádro vsi TrhanovHistorické jádro vsi TrhanovHistorické jádro vsi TrhanovHistorické jádro vsi TrhanovHistorické jádro vsi Trhanov