empír

Historické jádro vsi Trhanov
Roubené i zděné stavby a budovy bývalé správy zámku.

Kaplička Panny Marie Bolestné ve Kdyni
Kaple Panny Marie Bolestné se znaky empírového stylu.

Lesní ředitelství v Plasích (čp. 7)
Patrová stavba s valbovou střechou a empírovou fasádou.

Zámek Březina (čp. 34)
V letech 1790–1808 nechal Jáchym ze Šternberka (1755–1808) postavit empírový zámek.

Zámek Čeminy (čp. 6)
Jednopoatrová budova zámku s průčelím s trojúhelníkovitým štítem a balkonem.

Zámek Kundratice (čp. 1)
Jihovýchodně od Hartmanic se nachází původně renensanční zámeček, který nechal v empírovém duchu upravit v roce 1840 Karel Villani.