chudobinec

Dominikánský klášter v Plzni-Východním předměstí (čp. 814)
Výraznou dominantou Jiráskova náměstí je konvent dominikánského kláštera s kostelem Panny Marie Růžencové z počátku 20. století.

Historické jádro vsi Trhanov
Roubené i zděné stavby a budovy bývalé správy zámku.