Josef Thomayer

Chodov
Starobylá chodská vesnice s několika dochovanými doklady lidové architektury. Smírčí kříže.

Historické jádro vsi Trhanov
Roubené i zděné stavby a budovy bývalé správy zámku.

Trhanov
Obec Trhanov proslula jako místo, kde zemřel Lomikar, o němž se v okolí vypráví řada děsivých pověstí. V zámku dnes obecní úřad a školy v přírodě. Vesnická památková zóna.