Prostiboř

Prostiboř - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnice Prostiboř, která byla založena před rokem 1115, se dnes pyšní mnoha historickými památkami, například nedalekým zámkem Kopec či souborem lidové architektury z přelomu 19. a 20. století.

http://obecprostibor.cz/

Památky v oblasti

Fara v Prostiboři (čp. 1)

Fara v Prostiboři (čp. 1)
Faru nalezneme v sousedství prostibořského kostela svatého Mikuláše, barokní obdélníkové stavení s vysokou sedlovou střechou, nečleněnými fasádami a nerovnými stěnami se pyšní trojúhelníkovým hrázděným štítem.

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Prostiboř
Jádrem vesnice Prostiboř je dvouřadá lichoběžníková náves, která je obklopena selskými usedlostmi středověkého původu, její východní čelo a vnitřní prostory jsou zaplněny druhotnou domkařskou a chalupnickou zástavbou.

Kostel sv. Mikuláše v Prostiboři

Kostel sv. Mikuláše v Prostiboři
Barokní kostel svatého Mikuláše, jehož současná podoba vznikla přestavbou v půli 18. století, se nachází na mírném návrší v západní části prostibořské návsi.

Silniční most v Prostiboři

Silniční most v Prostiboři
Kamenný most o dvou obloucích se klene nad řekou Úhlavkou, přes kterou převádí silnici vedoucí z Prostiboře k zámku Kopec a dále do obce Telice; technická památka byla roku 2003 důkladně rekonstruována a opravena.

Stodola u zámku v Prostiboři

Stodola u zámku v Prostiboři
Rozměrná barokní stodola, která se nachází nedaleko zámku Kopec u Protiboře, byla vybudována v letech 1815 a 1816. Hospodářská stavba s nedávno rekonstruovanou sedlovou střechou se pyšní dvěma zdobnými volutovými štíty.

Zámek Kopec v Prostiboři

Zámek Kopec v Prostiboři
Kdysi malebný barokní a zčásti klasicistní zámek v blízkosti obce Prostiboř byl ve druhé půli minulého století vážně poškozen, nyní probíhá jeho postupné obnova.

Historie

Vesnice Prostiboř, v německé jazykové mutaci Prostiborz, se nachází na jižním okraji tachovského okresu. Leží v poměrně málo zalidněné části Tachovska, kde bychom marně hledali větší sídla. Nejbližšími významnými lokalitami jsou Staré Sedlo a Stráž. Mírně kopcovitý terén se svažuje k toku Úhlavky, na jejímž levém břehu se v prostoru nedaleko soutoku s Mezholezským potokem rozkládá Prostiboř, na protější straně řeky se k nebi tyčí zámek Kopec vybudovaný na nevysokém návrší.

Osada je starobylého původu, písemné prameny se o ní poprvé zmínily roku 1115 v souvislosti se založením kladrubského kláštera. Další zprávy pocházejí až z půle 13. století, kdy ve vesnici sídlili bratři Radoslav a Bohuš, jejichž potomci, kteří začali používat predikát z Prostiboře, založili v blízkosti obce hrad Kopec. Roku 1372 Racek z Prostiboře panskou rezidenci směnil s opatem kladrubského kláštera, který si však nově nabytý majetek dlouho neponechal, neboť ho zastavil světským velmožům.

Od počátku 15. století docházelo k rychlému střídání feudálních vrchností, které držely Prostiboř, z významných rodů připomeňme pány z Ronšperka a z Vrtby. Po skončení třicetileté války stálo v osadě 19 usedlostí, z toho 16 bylo obsazených a tři byly zpustlé. Od půle 17. věku se v Prostiboři vyskytovala malá židovská komunita, které se během několika desetiletí rozrostla natolik, že si v půli 19. století vystavěla vlastní synagogu.

Obec si dodnes uchovala charakter malého zemědělského sídla, na počátku roku 2014 zde trvale žilo 135 obyvatel. Prostiboř se může pochlubit řadou nemovitých památek, historicky i architektonicky zvláště cennou pamětihodnost představuje soubor zděných lidových staveb z poslední čtvrtiny 19. a první třetiny 20. století. Díky starobylému rázu obce, který byl pouze nepatrně narušen dvěma moderními budovami, byla Prostiboř roku 1995 prohlášena vesnickou památkovou zónou.

Fotografie

Fara v Prostiboři (čp. 1)Kostel sv. Mikuláše v ProstibořiSilniční most v ProstibořiStodola u zámku v ProstibořiZámek Kopec v Prostiboři