Mezholezský potok

Historické jádro vsi Prostiboř
Jádrem vesnice Prostiboř je dvouřadá lichoběžníková náves, která je obklopena selskými usedlostmi středověkého původu, její východní čelo a vnitřní prostory jsou zaplněny druhotnou domkařskou a chalupnickou zástavbou.

Prostiboř
Vesnice Prostiboř, která byla založena před rokem 1115, se dnes pyšní mnoha historickými památkami, například nedalekým zámkem Kopec či souborem lidové architektury z přelomu 19. a 20. století.