Kalec

Kalec - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Barokní hospodářský dvůr plaského kláštera vystavěný počátkem 18. století na místě zrušené vsi středověkého původu.

http://www.kalec.cz/index.html

Památky v oblasti

Hospodářský dvůr Kalec (čp. 1)

Hospodářský dvůr Kalec (čp. 1)
Jako jeden z mála dvorů vybudovaných v 18. století plaskými cisterciáky dnes dvůr Kalec slouží svému původnímu hospodářskému účelu.

Historie

Lokalita Kalec se nachází asi 4 km jihozápadně od Žihle, ve vyšší nadmořské poloze při západním okraji kolonizačního území plaského kláštera. Ve středověku se zde nacházela vesnice s tvrzí, která byla svobodným šlechtickým majetkem. Tento drobný statek, připomínaný v písemných pramenech poprvé k roku 1234, si v průběhu středověku a raného novověku předávala řada držitelů, mezi nimi například vladykové ze Šanova, Vikartové či Údrčští z Údrče. Představiteli posledního jmenovaného rodu, Adamu Údrčskému z Údrče, byl statek za účast na stavovském povstání konfiskován a v roce 1623 přidělen plaskému klášteru. Po třicetileté válce se ve vsi nacházelo osm usedlostí, panský dvůr, spálený mlýn a krčma. Plaský opat Eugen Tyttl nechal na počátku 18. století vesnici zrušit a její pozemky i obyvatele převedl ke dvoru, který zároveň nově vystavěl. Hospodářský dvůr Kalec je dnes architektonickým solitérem v otevřené krajině.

Fotografie

Hospodářský dvůr Kalec (čp. 1)