Běšiny

Běšiny - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Deskový statek a farní ves založená jako rezidenční sídlo vladyků z Běšin nejpozději ve 14. století.

http://www.besiny.cz/

Památky v oblasti

Fara v Běšinech (čp. 1)

Fara v Běšinech (čp. 1)
Barokní fara s mansardovou střechou se nachází naproti kostelu Panny Marie.

Kostel Navštívení Panny Marie v Běšinech

Kostel Navštívení Panny Marie v Běšinech
Původně zámecká kaple ze 17. století byla posléze přebudována na barokní farní kostel, který je dodnes jedinou běšinskou využívanou sakrální památkou.

Pomník obětem pochodu hladu za 2. sv. války v Běšinech

Pomník obětem pochodu hladu za 2. sv. války v Běšinech
V dubnu roku 1945 bylo u Běšin pohřbeno 42 zemřelých z vlaku, který převážel vězně z Flossenbürgu do Manthausenu.

Zámek Běšiny (čp. 16)

Zámek Běšiny (čp. 16)
Běšinský zámek postavil koncem 16. století Adam z Běšin nedaleko staršího rodového sídla. Tento původně renesanční zámeček byl v průběhu 19. století upraven pro potřeby lihovaru a ubytování.

Zřícenina kostela sv. Bartoloměje u Běšin

Zřícenina kostela sv. Bartoloměje u Běšin
Zřícenina bývalého farního kostela obce Podolí se nachází východně od Běšin.

Historie

Jihovýchodně od Klatov se v údolí Drnového potoka rozkládá vesnice Běšiny, jejíž počátky sahají do doby existence zemanské tvrze, jež si jako své sídlo zbudovala místní šlechta píšící se později právě po Běšinách. V pramenech se můžeme poprvé k roku 1379 dočíst o jakémsi Častovoji, Sudovi a Drslavovi z Běšin, kteří si toto sídlo vyvolili jako svou rodovou rezidenci. Tvrz byla mohutně podsklepena a její podzemní prostory sahaly až k rybníku a za kostel. Toto nejstarší sídlo však dodnes připomíná pouze panská sýpka. Koncem 14. století na Běšinách vládl jakýsi Jeník Mnich z Běšin, jenž jako první používal rodový erb s medvědí tlapou a bůvolím rohem. Tou dobou se také ves mohla pyšnit farním kostelem sv. Bartoloměje.

Krátce před povstáním českých stavů přenechal Jindřich z Běšin rodový statek novým pánům, na poměrně krátkou dobu (1617 až 1626) se na Běšinách usídlili Lamingarové z Albenreithu. Rušné období třicetileté války a pobělohorské rekatolizace museli již řešit Kocové z Dobrše, kteří Běšiny získali roku 1626. Rychlé střídání majitelů s definitivní platností skončilo v poslední třetině 17. století, kdy na Běšiny přišel Albrecht Vilém z Kolovrat, jeho rod pak tuto ves držel až do 20. let 20. století. Dnes má obec kolem 800 obyvatel.

Významné pověsti

Prapor věští smrt

U Běšin se nachází zřícenina kostela sv. Bartoloměje. Holé obvodové zdi obklopené hustým porostem působí poněkud mysticky až tajuplně. Není tedy divu, že se právě k tomuto místu váže pověst o temném přízraku, který věští smrt.

Za husitských válek napadla řádící husitská vojska Běšiny a pobořila kostel sv. Bartoloměje. Běšinští posléze kostel sice znovu obnovili, ale od té doby se tu údajně každoročně zjevovala černá postava mávající černým praporem. Ten, kdo ji spatřil, prý brzy na to zemřel.

Významné události

Transport smrti

Na běšinském hřbitově je skromný pomník obětem pochodu smrti z konce války. V dubnu roku 1945 zastavil u obce vlak s vězni, kteří byli převáženi z tábora Flossenbürg do Manthausenu.

Na počátku dubna roku 1945 se americká armáda přiblížila k Flossenbürgu, na což Němci zareagovali tak, že vězně z tábora přemístili do vozů po 120 lidech a odvezli do Saské Kamenice, kde se k nim připojil transport 2500 žen. Původní záměr bylo dopravit je vlakem přes Čechy na Železnou Rudu, avšak cestou se vedení vlaku dozvědělo, že přechod již Američané obsadili, a tak se obrátili přes Janovice zpět na Běšiny, Horažďovice a dále na Linec. U Běšin se zastavili 27. dubna. Když místní zjistili, že jde o vězně z koncentračních táborů, přinášeli jim jídlo a pití, které se však i přes sliby hlídačů k vězňům nikdy nedostaly. Vlak nakonec do cílové stanice v Manthausenu nedorazil, neboť jej osvobodila americká armáda. Přesto cestou v nelidských podmínkách zemřely stovky vězňů. Jeden z takových hromadných hrobů byl po válce otevřen též u Běšin. Všech 42 těl, která zde byla nalezena, pak byla za významné pietní akce pohřbena na místním hřbitově.  

Fotografie

Fara v Běšinech (čp. 1)Kostel Navštívení Panny Marie v BěšinechPomník obětem pochodu hladu za 2. sv. války v BěšinechZámek Běšiny (čp. 16)Zřícenina kostela sv. Bartoloměje u Běšin