Suda z Běšin

Běšiny
Deskový statek a farní ves založená jako rezidenční sídlo vladyků z Běšin nejpozději ve 14. století.