Drnový potok

Běšiny
Deskový statek a farní ves založená jako rezidenční sídlo vladyků z Běšin nejpozději ve 14. století.

Klatovy
Stejnojmenné nejvýznamnější královské město bývalého klatovského okresu založil ve 2. polovině 13. století Přemysl Otakar II. k ochraně pasovské obchodní stezky. V 19. století pak Klatovy prosluly zvláště pěstováním a šlechtěním karafiátů.