Pivoň

Pivoň - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Areál starobylého kláštera augustiniánů s raně gotickým kostelem Zvěstování Panny Marie.

http://www.pivon.cz/

Památky v oblasti

Augustiniánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie v Pivoni (čp. 1)

Augustiniánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie v Pivoni (čp. 1)
Rozpadlá budova kláštera se od roku 1989 komplikovaně rekonstruuje.

Sochy sv. Cyriaka a sv. Jana Nepomuckého v Pivoni

Sochy sv. Cyriaka a sv. Jana Nepomuckého v Pivoni
Dvě barokní sochy před hřbitovem.

Historie

Historie obce Pivoň (německy Stockau) je úzce spojena s existencí augustiniánského kláštera, který byl dle pověsti založen přemyslovským knížetem Břetislavem, podle nejnovějšího bádání však až ve 13. století. Lze předpokládat, že souběžně s klášterem vznikla i vesnice. Před hřbitovem v Pivoni dodnes stojí dvě barokní sochy sv. Cyriaka a sv. Jana Nepomuckého, jejichž vznik sponzoroval ve 40. letech 18. století převor Cyriak Wotava. Pískovcová socha sv. Cyriaka, patrona vinařů a ochránce před úrazem a špatným počasím, zobrazuje světce, jak drtí nohou zlo v podobě draka. Stojí na hranolovém žulovém podstavci s nápisem s uvedením donátora. Sochu sv. Jana Nepomuckého z pískovce na žulovém podstavci vytvořil stejný sochař.

Pivoň spadá pod obec Mnichov. Nejvýznamnější památkou v Mnichově je barokní architektonicky členitá kaple Nejsvětější Trojice z roku 1728, opravená roku 1991, se sochou sv. Anny z konce 15. století.  Název dříve převážně Němci osídlené vesnice byl odvozen od německého jména Mönchendorf, „vesnice mnichů“. Mnichov patřil stejně jako Pivoň k majetku kláštera. V Mnichově při hlavní komunikaci stojí před domem čp. 47 pískovcová, původně polychromovaná barokní socha Jana Nepomuckého signovaná sochařem Karlem Legátem s chronogramem 1745. Vznik sochy patrně sponzoroval pivoňský klášter.

Významné pověsti

Kníže na pařezu

Znavený kníže Břetislav, zvaný také Český Achilles, po vítězném boji s Němci v bitvě u Brůdku (1040) hledal místo k odpočinku. V divokém pohraničním hvozdu mnoho míst na výběr neměl, a proto usedl rovnou na velký pařez. Rozhlédl se kolem a krajina se mu zalíbila. Ihned nařídil, aby zde byl zbudován klášter jako výraz díků za vítězství, které mu Bůh dopřál. Nový klášter byl na počest toho, že zde našel odpočinutí kníže, nazván Stockau. Slovo „Stock“ znamená totiž v němčině mimo jiné i pařez. Výjev s pařezem byl vymalován i v klášteře na obraze a pověst byla dále šířena. Ještě v první polovině 20. století byl prý v klášteře k vidění i ten údajně památný pařez. Místní mniši i jejich následovníci měli podobná vyprávění velmi v oblibě. Zvětšovala prestiž jejich kláštera a dobře se poslouchala. Jde o ukázku klasické lidové etymologie, vysvětlující naivně a nesprávně německý název kláštera Stockau.

Významné události

Údajné založení kláštera Břetislavem I.

Nejznámější událostí z dějin kláštera je paradoxně jeho mytické založení. Podle oblíbené tradice byl zakladatelem kláštera kníže Břetislav I. Kníže měl klášter nechat postavit jako poděkování za vítězství nad Němci v bitvě u Brůdku (1040). Břetislava za zakladatele kláštera označil renesanční kronikář Václav Hájek z Libočan i barokní historik Pavel Stránský ze Stránky u Zap. Lidová tradice pak připojila ještě etymologickou historku s pařezem. Samotnou bitvu proto do blízkosti Pivoně kladli ještě někteří historici 19. století, postupně převážila spíše lokalizace do Všerubského průsmyku. O to, kde k bitvě došlo, se přou historici dodnes.

Fotografie

PivoňPivoňAugustiniánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie v Pivoni (čp. 1)Sochy sv. Cyriaka a sv. Jana Nepomuckého v Pivoni