chronogram

Kaple sv. Kateřiny v Nynicích
Barokní kapli na půdorysu řeckého kříže postavil v letech 1699–1701 Matěj Ondřej Kondel podle návrhu J.B. Matheye.

Pivoň
Areál starobylého kláštera augustiniánů s raně gotickým kostelem Zvěstování Panny Marie.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Terešově
Pískovcová barokní socha z 18. století.