klášter augustiniánů

Domažlice
Starobylé město Domažlice, centrum Chodska, nabízí řadu historických památek (Muzeum Chodska, městská věž sloužící jako rozhledna, krásné historické centrum.) Městská památková rezervace. V srpnu místo tradičních Chodských slavností.

Pivoň
Areál starobylého kláštera augustiniánů s raně gotickým kostelem Zvěstování Panny Marie.