vesnická památková zóna

Jablečno
V Jablečně se zachoval mimořádný soubor lidové architektury, vesnickou památkovou zónou bylo prohlášeno v roce 1995.

Jarov
Cenný soubor lidové architektury ve vesnické památkové rezervaci.

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.

Lhota
Vesnická památková zóna na okraji CHKO Křivoklátsko.

Lipnice
Vesnice Lipnice byla založena ve 14. století a její půdorys představuje vzácný typ okrouhlice. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Lochousice
Obec raně středověkého původu, od roku 2004 vesnická památková zóna.

Mítov
Vesnici Mítov najdeme blízko Nových Mitrovic. Poprvé je zmiňována roku 1349. V roce 1995 tady byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Nynice
V lokalitě se původně nacházel hospodářský dvůr plaských cisterciáků. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

Olešovice
Nejpočetnější a nejucelenější soubor hrázděných domů na severním Plzeňsku. Vesnická památková zóna.

Ostrovec
Pro své stavebně-historické, památkové a urbanistické hodnoty byl Ostrovec prohlášen v roce 1994 vesnickou památkovou rezervací.

Pocinovice
Vesnická památková zóna. Poblíž slavné poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic.

Podmokly
Historické jádro vsi bylo pro své mimořádné památkové, stavebně-historické a urbanistické kvality prohlášeno v roce 1995 vesnickou památkovou zónou.

Radějov
Jedna z nejodlehlejších lokalit na Plzeňsku, vesnická památková zóna.

Řesanice
Řesanice leží nedaleko Kasejovic. Dominantou je kostel Všech svatých. V roce 1995 zde byla vyhlášena vesnická památková zóna.

Stráž
Jedna z mladších chodských vesnic. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

Studená
Jedna z nejvýznamnějších lokalit roubené lidové architektury na horním toku Berounky. Vesnická památková zóna.

Trhanov
Obec Trhanov proslula jako místo, kde zemřel Lomikar, o němž se v okolí vypráví řada děsivých pověstí. V zámku dnes obecní úřad a školy v přírodě. Vesnická památková zóna.

Vejvanov
Historická část vsi byla roku 1995 prohlášena za vesnickou památkovou zónou.

Venkovské usedlosti v Jablečnu (čp. 15, 16, 20)
Roubené chalupy, nejstarší už ze 17. století.

Venkovské usedlosti v Lipnici (čp. 7, eč. 43)
Obě usedlosti jsou cenným dokladem lidové architektury. Na základě těchto památkových hodnot byla v obci vyhlášena vesnická památková zóna.