Lhota

Lhota - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnická památková zóna na okraji CHKO Křivoklátsko.

http://www.chric.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Lhota
Pro mimořádnou památkovou hodnotu bylo jádro vsi Lhota v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Historie

Ves Lhota se nachází 2 km severně od Chříče, jejíž je místní částí, téměř na hranici okresu Plzeň-sever a Rakovník, tedy na hranici Plzeňského a Středočeského kraje. Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1384, a jak prozrazuje její jméno, první obyvatelé byli po určitou dobu („lhůtu“) od vysazení vsi osvobozeni od všech poddanských dávek, aby se mohli intenzivně věnovat činnostem spojeným s jejím zakládáním (vykácení lesa, obdělání půdy). Vesnici založili patrně vladykové ze Slatiny kolem poloviny 14. století, od roku 1541 pak byla součástí chříčského panství. Největší rozmach zaznamenala tato nevelká ves v 19. století, kdy zde žilo v 18 usedlostech 230 obyvatel. Dnes se jedná o obec rekreačního charakteru s necelou desítkou stálých obyvatel.

Významné osobnosti

Václav Krolmus

1790-1861

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.