Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou sv. Donáta v Oselcích

Oselce - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Oselcích stojí při cestě ke kapli sv. Markéty barokní socha sv. Jana Nepomuckého. U lesní cesty směrem ke Kotouni se nachází sloup se sochou sv. Donáta.

Historie

Při cestě ke kapli sv. Markéty se v Oselcích nachází pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti. Světec je zachycen v klasickém postoji a oděvu, spočívá na čtyřbokém soklu s profilovanou římsou. Plochy soklu jsou členěny rytým rámcem.

U lesní cesty ve směru na Kotouň najdeme sloup se sochou sv. Donáta z poloviny 18. století. Na kamenném základu je umístěn hranolový žulový sokl, na něm užší dřík s naznačenou kartuší na bocích. Na římse stojí na nízkém podstavci socha sv. Donáta v podživotní velikosti. Světec v rozevlátém pluviálu hledí vzhůru přes pravé rameno. Pravou ruku má položenou na prsou a v levé drží knihu.

Fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou sv. Donáta v OselcíchSocha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou sv. Donáta v OselcíchSocha sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou sv. Donáta v Oselcích