Radnice a bývalá radnice v Nepomuku (čp. 63, 126)

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: klasicismus, secese
historická epocha: novověk

Stručné představení

Radnice se secesní fasádou se nachází v Nepomuku na náměstí v domě čp. 63. Je na ní umístěna pamětní deska připomínající osvobození města v roce 1945. Stará radnice bývala na náměstí v čp. 126.

Historie

Radnici najdeme v Nepomuku na náměstí Augustina Němejce v čp. 63. Jedná se o dům s dlouhou historií, který v letech 1746 a 1790 vyhořel. V roce 1911 se majitelem stalo město a byla provedena adaptace pro potřeby úřadu. Tehdy vznikla nová fasáda se štítem, balkonem a štukovými ornamenty. Úpravy prováděl místní stavitel Václav Kšír podle projektu Františka Doubka. Přední křídlo je tvořeno patrovým domem s průjezdem a stanovou střechou. Objekt má secesní fasádu. Pod trojúhelníkovým štítem se čtyřmi okénky je oválný balkon s litinovým zábradlím. Na pravé straně je vstup obklopený postavami oděnými v místním kroji. Vlevo stojí selka, vpravo sedlák s děvčetem. Postavy drží girlandu, na které je umístěna kartuše se znakem města. Na budově je pamětní deska z roku 1990, jež připomíná osvobození města v květnu 1945.     

Stará radnice bývala na náměstí při ústí Třebčické ulice v čp. 126. Tady je doložena již v 16. století. Výrazná přestavba budovy byla provedena v roce 1840. Od roku 1850 tady bylo také sídlo okresního soudu. V 50. letech 20. století byla radnice i se sousední budovou bývalé piaristické koleje upravena a poté sloužila až do 90. let jako základní škola. V dnešní době zde sídlí Městské muzeum a galerie a infocentrum. Střední rizalit vrcholí mohutným trojúhelníkovým štítem. V jeho středu je nika s polychromovanou sochou sv. Jana Nepomuckého. Kolem niky je balkon s kovaným zábradlím. Na hlavním průčelí je i po úpravách patrný klasicistní původ.     

Fotografie

Radnice a bývalá radnice v Nepomuku (čp. 63, 126)