Rummerskirchové

Chanovice
Rodové sídlo Chanovských z Dlouhé Vsi bylo založeno nejpozději ve 13. století místními vladyky. Poslední majitel František Goldegg byl popraven partyzány před kostelem v květnu roku 1945.

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Hřešihlavy
Dominantou obce je kostel se samostatně stojící dřevěnou zvonicí z 19. století. Poblíž se nachází barokní zámek z první poloviny 18. století.

Kostel sv. Kříže v Chanovicích
Na mírném návrší nedaleko chanovické návsi se nachází původně barokní farní kostel z poloviny 13. století.  

Zámek Chanovice (čp. 1)
Rodovou tvrz Chanovských z Dlouhé vsi přestavěli v 18. století Rummerskirchové na barokní zámek, kde se v současnosti nachází muzeum lidových řemesel Pošumaví.  

Zámek Hřešihlavy (čp. 1)
Zámek z 18. století patrně na místě původní tvrze.

Zavlekov
Nevelkou obec při cestě z Horažďovic na Klatovy drželo několik významných západočeských šlechtických rodů. V 18. století se Zavlekov stal součástí nalžovského panství, když jej zakoupil Václav Maria z Pöttingu.