Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Přeštice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dominantou Přeštic a okolí je monumentální barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vystavěný dle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera a v roce 2008 prohlášený za národní kulturní památku.

Historie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích je monumentální stavbou, jež je dominantou města i okolí. Jedná se o vrcholně a pozdně barokní objekt. Předchůdcem byl původně zřejmě gotický kostel, který byl později upraven renesančně. Poprvé byl zmiňován roku 1245. Po dokončení nového chrámu byl starý kostel zbořen a do vzniklého prostoru bylo umístěno velké schodiště. Od roku 1711 byly Přeštice významným mariánským poutním místem. Početná procesí směřující k zázračnému obrazu Panny Marie byla důvodem výstavby nového většího kostela. Stavba chrámu Nanebevzetí Panny Marie započala roku 1750 podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Na stavbě se po něm vystřídali nejslavnější architekti této doby, František Ignác Prée, Anselmo Lurago, roku 1775 pak stavbu dokončil Antonín Haffenecker. Věže nebyly zastřešeny, pouze provizorně zakryty. Po požáru roku 1892 byl chrám opatřen novými krovy. Vnější fasády byly obnoveny roku 1932. Nové báně byly vztyčeny až v roce 1995 při rozsáhlé opravě.

Průčelí chrámu je dvouvěžové s předstupující konkávně prohnutou střední částí zdůrazněnou sloupy a ukončenou štítem. Věže také mají prohnuté boční stěny, společně vytvářejí dynamickou kompozici. Druhým exponovaným průčelím je severní, obrácené k městu, k němuž ve svahu stoupá schodiště. Hlavním motivem je kasulové okno, štuková výzdoba v současné podobě z větší části pochází z mladších rekonstrukcí. Trojlodní interiér se středním křížením má polokruhový závěr. K presbytáři přiléhají z obou stran zajímavé polygonální prostory, jeden z nich slouží jako kaple sv. Barbory a druhý jako sakristie. Interiéry jsou zaklenuty plackami a jsou bez výraznější štukové výzdoby. Na klenbu presbytáře byla v roce 1898 umístěna freska, kterou vytvořili Arnošt Hofbauer a Jan Preisler. Autorem obrazů je Josef Redelmayer. Vybavení chrámu pochází z let 1772–1775. Na hlavním oltáři je umístěn uctívaný obraz Panny Marie z roku 1686. U sloupů jsou sochy sv. Bonifáce, sv. Patrika, sv. Benedikta a sv. Scholastiky. Oltář sv. Kiliána věnoval chrámu stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer, oltář sv. Benedikta je spojen s právy benediktinů ke kostelu. V roce 2008 byl chrám prohlášen za národní kulturní památku.

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v PřešticíchKostel Nanebevzetí Panny Marie v PřešticíchKostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích