márnice

Hřbitovní kaple sv. Salvátora v Poleni
Pohřební kaple sv. Salvátora byla vystavěna v roce 1789 jako místo posledního odpočinku poleňských farářů.

Kostel sv. Jana Křtitele v Ostrovci
Kostel sv. Jana Křtitele, původem gotický s pravoúhlým presbytářem, v pramenech zmiňovaný již ve 14. století jako farní.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích
Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého je dominantou Nových Mitrovic. Vedou se spory o tom, zda mohl být vystavěn podle plánů věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho.

Kostel sv. Jiljí v Budislavicích
Kostel sv. Jiljí v Budislavicích byl založen ve 2. polovině 13. století. Později byl barokizován. Poblíž kostela se nachází klasicistní fara.

Kostel sv. Maří Magdalény v Druztové
Gotický kostel sv. Maří Magdalény ze třetí čtvrtiny 14. století.

Kostel sv. Mikuláše v Merklíně
Kostel sv. Mikuláše dominuje obci Merklín. Zmiňován je již ve 14. století, později byl barokizován a následně upraven ve stylu klasicismu.

Kostel sv. Ondřeje v Bezděkově
Kostel sv. Ondřeje v Bezděkově byl vybudován po roce 1250.

Kostel sv. Petra a Pavla v Křečově
Z původní gotické stavby se dochovalo pravděpodobně zdivo trojboce uzavřeného presbytáře, zbytek jednolodní stavby pochází z barokní přestavby z roku 1683. Pod kostelem pozdně barokní fara.

Kostel sv. Václava v Žinkovech
V centru žinkovské návsi najdeme barokní kostel sv. Václava. Ohradní zeď zdobí vzácný soubor soch od Lazara Widemanna. 

Židovský hřbitov v Kasejovicích
Cenný židovský hřbitov s řadou barokních a klasicistních náhrobků najdeme na návrší nad Kasejovicemi. Založen byl nejpozději v polovině 17. století.

Židovský hřbitov v Kožlanech
Hřbitov pod Šibeničním vrchem byl založen zřejmě před rokem 1700.

Židovský hřbitov v Oseku
V ploše hřbitova se dodnes dochovalo asi 50 náhrobních kamenů, nejstarší údajně z roku 1802.