Židovský hřbitov v Kasejovicích

Kasejovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Cenný židovský hřbitov s řadou barokních a klasicistních náhrobků najdeme na návrší nad Kasejovicemi. Založen byl nejpozději v polovině 17. století.

Historie

Severozápadně od Kasejovic se na vrchu zvaném Na Stráži rozkládá židovský hřbitov. Založen byl nejpozději v polovině 17. století. V průběhu 18. století byl několikrát rozšiřován, později ještě roku 1808 a 1855. Na hřbitově je dochováno více než 500 náhrobků, většinou čitelných. Ty jsou umístěny ve čtyřech různých částech tak, jak byl hřbitov postupně rozšiřován. Nejstarší jádro, které zbylo z původního hřbitova ze 17. století, najdeme v jihovýchodní části dnešního hřbitova. Nejstarší náhrobek patří Meiru ben Jechezkelovi (1686), další Nathanovi ben Mordechajovi (1689) a Josefu ben Mordechajovi (1693).

Jedná se o velmi cenný hřbitov s řadou barokních a klasicistních náhrobků. Z průjezdné márnice z 18. století zbylo jen obvodové zdivo, jež bylo restaurováno. V západní zdi bývalé márnice je zasazen kámen s vytesaným hebrejským datem. Pravděpodobně se jedná o nadpraží vstupní branky některé ze starších verzí hřbitova s datem renovace, rozšíření hřbitova nebo zřízení branky. Domek hrobníka byl přestavěn k obytným účelům.

Fotografie

Židovský hřbitov v KasejovicíchŽidovský hřbitov v KasejovicíchŽidovský hřbitov v Kasejovicích