Kostel sv. Mikuláše v Merklíně

Merklín - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel sv. Mikuláše dominuje obci Merklín. Zmiňován je již ve 14. století, později byl barokizován a následně upraven ve stylu klasicismu.

Historie

Dominantou Merklína je kostel sv. Mikuláše, který byl uváděn jako farní již ve 14. století. Jedná se o jednolodní stavbu. Interiér lodi je sklenut třemi poli klasicistních placek. Presbytář je shora kryt valenou klenbou, závěr je trojboký. Na severu k presbytáři přiléhá sakristie, nad níž je oratoř. Ta je přístupná po dřevěném šnekovitém barokním schodišti. Na jižní straně presbytáře je kaple Nejsvětější Trojice, jež je zaklenuta kupolí. K lodi přiléhá dvoupatrová věž s cibulovou bání a lucernou.

Původně gotický kostel byl v roce 1690 upraven v barokním duchu. Po požáru roku 1817 byl přestavěn ve stylu klasicismu, a to vestavěním kruchty a zaklenutím lodi. Obraz na hlavním oltáři je dílem Josefa Berglera. Z původního vybavení je dochována dřevěná gotická socha Madony z doby kolem roku 1370.

Poblíž kostela stojí v hrazení někdejšího hřbitova zděná márnice klasicistního původu a budova fary z počátku 18. století.  Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kostel sv. Mikuláše v MerklíněKostel sv. Mikuláše v Merklíně