Kostel sv. Maří Magdalény v Druztové

Druztová - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Gotický kostel sv. Maří Magdalény ze třetí čtvrtiny 14. století.

Historie

Gotický kostel sv. Maří Magdalény ze třetí čtvrtiny 14. století stojí asi 0,5 km jihovýchodně od fary v Druztové. Z roku 1351 pochází písemný souhlas se založením kostela, udělený tehdejšímu držiteli panství hradu Věžka Rackovi ze Švamberka. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s užším obdélným, trojboce uzavřeným presbytářem a obdélnou sakristií v ose presbytáře. Nad jednoduchým štítem západního průčelí se tyčí hranolová věž s cibulovou bání. Valená klenba presbytáře pochází pravděpodobně z roku 1632, další stavební úpravy byly provedeny v roce 1699. Z původního gotického vybavení interiéru se dochovala v presbytáři dvě sedile, jedno s bohatší hruškovou profilací, druhé pouze se zkosenými hranami. Hlavní oltář je pseudogotický z roku 1906, ostatní zařízení je barokní z druhé poloviny 17. až první poloviny 18. století. Kostel, který prochází dlouhodobou rekonstrukcí, je obklopen hřbitovem ohraničeným zdí s přiléhající barokní márnicí. Již od středověku existovala u kostela i fara. Pak ale zanikla a nová budova byla v roce 1701 vystavena u návsi nad rybníkem.

Fotografie

Kostel sv. Maří Magdalény v Druztové