kostel sv. Petra a Pavla

Dolní Lukavice
Vesnice Dolní Lukavice leží nedaleko Přeštic. Poprvé je zmiňována v roce 1216. Dominantou obce je barokní zámek. 

Fara v Dolní Lukavici (čp. 57)
Fara v Dolní Lukavici stojí za kostelem sv. Petra a Pavla. Vybudována byla v roce 1800.

Holýšov
Město Holýšov proslavila sklárna na tabulové a zrcadlové sklo, jedna z největších v rakousko-uherské monarchii, později např. výroba autobusů.

Horšovský Týn
Městská památková rezervace se známým renesančním zámkem, který nabízí několik prohlídkových okruhů i příležitostné výstavy.

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici
Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici má gotický původ, v roce 1684 byl barokně přestavován. Za ním stojí fara z roku 1800.

Kostel sv. Petra a Pavla v Milči
Barokní kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce Mileč. K obrazu sv. Barbory dříve směřovalo mnoho poutníků.

Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách
Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách pochází z 1. poloviny 14. století. Původně gotická stavba byla později barokizována. Hlavní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla pochází z 18. století. 

Kralovice
Významné regionální centrum s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, gotické stavby proměněné ve druhé polovině 16. století pod vlivem italské renesance.

Líšná
Nad Líšnou se nachází zříceniny hradu Řebřík, v jehož podhradí stála vesnice. Z ní se dochoval kostel sv. Petra a Pavla.

Líšťany
Ves doložená již ve 12. století se zámkem, kostelem a mohylovým pohřebištěm.

Mileč
Vesnice Mileč leží nedaleko Nepomuku. První písemná zmínka pochází z roku 1352. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla.

Přestavlky
Přestavlky jsou velká vesnice ležící nedaleko Dobřan a Přeštic. První zmínka pochází z roku 1243. Dominantou obce je budova zámku a kostel sv. Petra a Pavla.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Přestavlkách
Sochu sv. Jana Nepomuckého najdeme u kostela v Přestavlkách. Jedná se o lidové pojetí světce v podživotní velikosti.