Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici

Dolní Lukavice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici má gotický původ, v roce 1684 byl barokně přestavován. Za ním stojí fara z roku 1800.

Historie

Jednolodní kostel sv. Petra a Pavla se nalézá v Dolní Lukavici v centru návsi. Má gotický původ, z této epochy pochází presbytář a obvodové zdivo lodi. Již ve 14. století byl kostel farním, kaplanství bylo zřízeno v roce 1407 Janem z Lukavice. V roce 1691 byla fara opět nadána hrabětem Morzinem. Při faře byl v té době zřízen vikariát, který zahrnoval fary v okolí Chudenic až po Přeštice.

Kostel byl přestavěn barokně roku 1684 a poté znovu zřejmě Jakubem Augustonem mladším v roce 1734. V chrámu je uloženo srdce hraběte Ferdinanda Morzina a Marie Františky Rajské z Dubnice. V západním průčelí vystupuje věž s barokním portálem a toskánskými sloupky. Interiér je plochostropý, vložená kruchta je nesena kamennými pilíři. V severní stěně lodi se nachází malé gotické okénko. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. Za ním stojí fara s mansardovou střechou.

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici