kostel sv. Jiljí

Budislavice
Vesnice Budislavice je v pramenech poprvé zmiňována roku 1352.

Fara v Budislavicích (čp. 6)
Klasicistní fara v Budislavicích stojí ve středu obce v blízkosti kostela sv. Jiljí a obytných domů.

Hlohová
Jedna z českých vesnic na někdejším panství Trauttmansdorffů. Barokní kostel sv. Jiljí.

Kostel sv. Jiljí v Budislavicích
Kostel sv. Jiljí v Budislavicích byl založen ve 2. polovině 13. století. Později byl barokizován. Poblíž kostela se nachází klasicistní fara.

Kostel sv. Jiljí v Krašovicích
Kostel postaven mezi léty 1778 a 1785 nákladem Náboženského fondu na místě středověké stavby.

Mělnice
Malebně působící vesnice rozložená stupňovitě na příkrém svahu. Kostel sv. Jiljí. Tvrziště v horní části vsi.

Třebnice
Vesnice s kostelem sv. Jiljí.