Třebnice

Třebnice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnice s kostelem sv. Jiljí.

http://www.meclov.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Jiljí v Třebnici

Kostel sv. Jiljí v Třebnici
Gotický jednolodní kostel z poloviny 14. století.

Historie

Vesnice 3 km severně od Domažlic. Západně od vesnice se našlo mohylové pole z doby bronzové. První písemná zmínka o Třebnici je z roku 1369. Ačkoliv se po Třebnici psali různé osobnosti (např. plzeňský historik a radní Šimon Plachý z Třebnice, rodák z Horšovského Týna), panské sídlo zde nikdy nebylo.  V novověku se Třebnice dostala k panství v Horšovském Týně. Ve vsi, která měla podle berní ruly roku 1654 osmnáct hospodářů, postupně převážilo německé obyvatelstvo.  Po odsunu v letech 1945 - 46 sem přišli Češi, především z vesnice Milavče a okolí. Německý název vesnice byl obdobou českého, zněl Trebnitz.   

Významné osobnosti

Šimon Plachý z Třebnice

Fotografie

TřebniceKostel sv. Jiljí v Třebnici