Dýšina

Dýšina - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Dýšinu, patřící původně chotěšovskému klášteru, zakoupilo v roce 1563 město Plzeň. Od konce 17. století se tu rozvíjelo především železářství, avšak obec si i přes nástup industrializace zachovala tradiční vesnický charakter.  

http://www.obecdysina.cz/

Památky v oblasti

Fara v Dýšiné (čp. 1)

Fara v Dýšiné (čp. 1)
V blízkosti kostela Nejsvětější Trojice vystavěl Jakub Auguston v roce 1727 barokní patrovou faru.

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Dýšina
I přes výrazné zásahy v průběhu 20. století je Dýšina považována za vůbec nejvýznamnější soubor lidové architektury na Plzeňsku.

Kostel sv. Šimona a Judy v Dýšiné

Kostel sv. Šimona a Judy v Dýšiné
Nejvýznamnější památkou v Dýšině je původně gotický kostel Nejsvětější Trojice a sv. apoštolů Šimona a Judy, který později barokně přestavěl Jakub Auguston.

Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)

Venkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)
I přes výrazné zásahy v průběhu 20. století je Dýšina považována za vůbec nejvýznamnější soubor lidové architektury na Plzeňsku.

Historie

Na mírném svahu západně od údolí Klabavy byla ve středověku založena ves, kterou již roku 1242 daroval Václav I. chotěšovskému klášteru. Příslušnost ke klášternímu majetku zřejmě napomohla k tomu, že zde již ve 14. století stál kostel spadající do Rokycanského děkanátu. Koncem 14. století se však dýšinský statek dělil mezi několik vlastníků. Část spravovali okolní vsi, část měli v držení místní vladykové. V 16. století pak ves příslušela nedalekému statku Horomyslice. Od poloviny 16. století pak Dýšina přináležela k majetku královského města Plzně, která zůstala zdejší vrchností až do konce feudalismu. Až do počátku 18. století se však ves rozvíjela jen velmi pozvolna, berní komisaři tu například zaznamenali jen 14 usedlostí. Situace se ovšem v průběhu 18. a zvláště v 19. století výrazně proměnila, protože Dýšina se díky ložiskům železné rudy stala na dlouho centrem železářství. První železárna fungovala již roku 1678 v Horomyslicích, koncem 19. století pak byly přímo v Dýšině otevřeny strojírny a slévárny. Blízká huť v Horomyslicích se počátkem 20. století navíc transformovala v moderní Horomyslické železárny.

I přes rozvoj průmyslu a četné moderní zásahy do samotného jádra vsi, si Dýšina ponechala specifický vesnický charakter s cenným souborem plzeňské lidové architektury, z toho důvodu byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.  

Významné události

Dělo jako symbol boje za svobodu

Připomínkou přátelského a poklidného soužití Dýšinských a amerických osvoboditelů připomínal ještě v 50. letech pomník v podobě ukořistěného německého děla. Po skončení 2. světové války pobýval na Dýšinsku generál Ernst Harmon, jenž sídlil v Nové Huti. Když se on a jeho vojáci vraceli zpět do Ameriky, věnovali mu Dýšinští jako upomínku na jeho pobyt mapy s originály akademického malíře Vladimíra Vraštila. Dojatý Harmon zase na oplátku nechal v Dýšině německé dělo, které jeho jednotka ukořistila. Mělo být symbolem boje za svobodu slova a projevu a za ochranu vlastních domovů. Místní jej umístili před budovu školy, kde stálo až do roku 1953, kdy jej nějaký vtipálek otočil hlavní k východu. Takovou narážku si komunistický režim pochopitelně nemohl nechat líbit a dělo muselo být odstraněno.  

Fotografie

Fara v Dýšiné (čp. 1)Kostel sv. Šimona a Judy v DýšinéVenkovské usedlosti v Dýšiné (čp. 3, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 67, 4, 36, 126)