Kostel sv. Vavřince přestavěný na sýpku v Merklíně

Merklín - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel sv. Vavřince v osadě Bijadla byl po zrušení za císaře Josefa II. přebudován na sýpku.

Historie

Osada Bijadla leží asi 1 km od Merklína. Ves je zmiňována již k roku 1115 jako majetek kláštera v Kladrubech. Roku 1369 tady existoval kostel sv. Vavřince. Ten spolu s farou zanikl za husitských válek. V roce 1549 prodal klášter Bijadla Jiřímu Chlumčanskému z Přestavlk, jenž tady vybudoval své sídlo a velký poplužní dvůr. Tehdy byla obnovena fara a kostel. Později byl majitelem Jan Kryštof Račín z Račína, který Bijadla prodal Jindřichu Černínovi z Chudenic. Po roce 1738 získal osadu rod Morzinů, který ji připojil k Merklínu.

Kostel v roce 1697 vyhořel, posléze byl opraven, ale k roku 1719 je znovu připomínán jako zchátralý. Roku 1787 byl na základě nařízení císaře Josefa II. zrušen a poté přeměněn na sýpku. Jedná se o obdélníkovou stavbu, která byla dříve opatřena polovalbovou střechou. Na jižní straně se dochoval zazděný vstup s pozdně gotickým portálkem. Interiér patrové stavby osvětluje řada malých okének. Přilehlý hospodářský dvůr ohraničují částečně zchátralé stavby.

Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. Po roce 2000 jej koupil soukromý majitel, který demontoval a prodal dřevěný krov, čímž cennou stavbu výrazně poškodil. V roce 2014 byla otevřena naučná stezka Merklín – Bijadla, jež slouží k poznání života v přírodě.

 

Fotografie

Kostel sv. Vavřince přestavěný na sýpku v Merklíně