Stará pošta ve Stodě (čp. 12)

Stod - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dům staré pošty ve Stodě pochází z roku 1747. V roce 1799 tady přenocoval známý ruský vojevůdce Alexandr Vasiljevič Suvorov.

Historie

Bývalá stará pošta ve Stodě, později hostinec U Labutě, nyní Suvorovův dům je přízemní šířkově orientovaný dům se třemi štíty. Budova pochází z roku 1747. Poutá pozornost výraznou barokní fasádou, složenou z bohatě zdobených štítů. Na jednom štítu je reliéfní plastika císařského dvojhlavého orla, druhý nese letopočet 1747. Ve fasádě je osazena pamětní deska generála Alexandra Vasiljeviče Suvorova, jenž tady roku 1799 přenocoval.

V interiéru se dochovaly valené klenby. Vstupuje se do prostorné plochostropé síně podobné mázhauzu, v jejím levém zadním koutě je pravoúhlý ústupek, odkud stoupají schody na pavláčku, z níž se jde do bytu v polopatře. Směrem na dvůr směřuje segmentově valeně zaklenutá chodba. Vlevo od velké síně je čtvercová plochostropá místnost s fabiony. Vpravo od síně je rovněž plochostropá místnost s fabionem a prostory v mezipatře a vzadu jsou plochostropé.

Provoz pošty ve Stodě je zmiňován již roku 1548. Počátkem 18. století byla mezi Stodem a nedalekým vrchem Trný při cestě na západ postavena přípřežní stanice pro poštovní vozy. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Stará pošta ve Stodě (čp. 12)Stará pošta ve Stodě (čp. 12)