Radnice v Nýrsku (čp. 81)

Nýrsko - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Raně barokní měšťanský dům vystavěný za Koců z Dobrše sloužil jako vrchnostenský hostinec i továrna na prádlo.

Historie

Současná nýrská radnice sídlí v domě z roku 1907, jenž byl postaven dle návrhu vídeňského architekta Tscheppera. Bývalá radnice se ovšem nachází na protější straně náměstí a pochází z roku 1684. Impuls k její stavbě kupodivu nevzešel od měšťanů, ale od jejich vrchnosti, nechal ji vystavět Václav Albrecht Koc z Dobrše v rámci obnovy města po 30leté válce. Dům sloužil nejprve jako vrchnostenský hostinec, koncem 19. století zde byla továrna na prádlo. V souvislosti s radnicí se o této stavbě mluví překvapivě až k roku 1899 a dodnes není zcela jasné, v jakém období a zda vůbec městskou správu hostila.

Jedná se o raně barokní, jednopatrovou budovu s pětiosým, schoďovým štítem členěným pilastry a zdobeným maltovými ornamenty, svého původního majitele připomíná erb Koců z Dobrše na čestném místě ve štítě. Ve 2. polovině 20. století se dům dostal dlouhodobým nezájmem majitelů do havarijního stavu, až před rokem 2005 se městu podařilo získat potřebné dotace a budovu adaptovat na kulturní centrum.  

Fotografie

Radnice v Nýrsku (čp. 81)