Dobřív

Dobřív - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Dobřív je od roku 1995 vesnickou památkovou zónou, dochovala se zde řada zajímavých objektů lidové architektury, Švédský most a hamr.

www.dobriv.rokycansko.cz

Památky v oblasti

Silniční most v Dobřívu

Silniční most v Dobřívu
Jednoobloukový most, který je 20 metrů dlouhý a 4 metry široký. Má zděné parapety a výrazně vzedmutou mostovku

Vodní hamr Dobřív

Vodní hamr Dobřív
Vodní hamr v Dobřívu je významnou technickou památkou a autentickým hmotným dokladem historie železářství v podhůří Brd.

Fotografie neexistuje.

Vodní hamr v Dobřívu
V interiéru se dochoval kvalitní soubor slohového zařízení, především větší i menší kladiva.

Historie

Nejstarší zápis o vsi je obsažen v listině vydané Janem Lucemburským v roce 1325, kterou udělil Dobřív Petru z Rožmberka. Ten obnovil pustou ves a záhy byly založeny hutě. Ves se nejprve stala součástí rožmberského strašického panství, později panství zbirožského, k němuž patřila až do roku 1848. V roce 1670 je v Dobřívě uváděno 16 usedlostí. V režii vrchnosti byla provozována hospoda. Počet domů vzrůstal jen pozvolna, v polovině 18. století jich zde bylo 19. Obecní úřad zahájil činnost v roce 1850.

Významné osobnosti

Jindřich Mošna

1837-1911

Fotografie

DobřívDobřívDobřívSilniční most v DobřívuVenkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)Vodní hamr Dobřív