Historické jádro vsi Dobřív

Dobřív - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor rázovitých roubených chalup typických pro podbrdskou lidovou architekturu.

Historie

Zástavba vsi Dobřív se rozprostírá podél říčky Klabava a souběžné silnice z Mirošova do Strašic. Historické jádro lokalizované v severozápdní části současného sídla je vymezeno souborem rázovitých roubených venkovských usedlostí, které jsou typické pro podbrdskou lidovou architekturu. Zvláštní hodnotu tomuto souboru navíc dodává ojedinělá technická památka, vodní hamr. Díky jejich skvělému stavu byl Dobřív v roce 1995 vyhlášen vesnickou památkovou zónou.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.