Hospodářský dvůr Alfrédov u Kostelce (čp. 42)

Kostelec - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Na místě zaniklé vsi Všetice byl v 18. století založen zemědělský dvůr, pro který se po jeho odkoupení knížetem Alfrédem Windischgrätzem vžil název Alfrédov.

Historie

Zhruba kilometr severně od středu obce Kostelec se rozkládá bývalý zemědělský dvůr Alfrédov. Na stejném místě stála už ve 13. století malá ves Všetice, která později zanikla. V 18. století zde nechali opati kladrubského kláštera zřídit hospodářský dvůr, kterému vévodil prostý kamenný zámek. Areál zůstal po zrušení konventu součástí kladrubského dominia, které ve dvacátých letech 19. věku odkoupil kníže Alfréd Windischgrätz, od něhož lokalita odvozuje své jméno. Alfrédov nedlouho poté zasáhl velký požár, který učinil rezidenci pustou a neobyvatelnou, opravena byla v půli 19. století. Po druhé světové válce připadl dvůr státnímu statku, který roku 1983 provedl částečnou rekonstrukci starého šlechtického obydlí, které začal následně využívat jako kanceláře a skladovací prostory. Po roce 1989 areál postupně chátral, nedávno byl odkoupen soukromým investorem, který uskutečnil přestavbu celého komplexu včetně zanedbaného zámku na hotel a sídlo golfového klubu.

Dvůr se skládá ze dvou podlouhlých zemědělských stavení, mezi nimiž se ční budova bývalé panské rezidence. Východní i západní průčelí patrového obdélníkového zámečku je členěno rizalitem, fasáda je zdobena lizénovými rámci. Nad prvním obytným poschodím se dříve nacházelo hospodářské polopatro, kterého se využívalo jako sýpky.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Hospodářský dvůr Alfrédov u Kostelce (čp. 42)Hospodářský dvůr Alfrédov u Kostelce (čp. 42)