roubená obytná stavení

Historické jádro vsi Dobřív
Soubor rázovitých roubených chalup typických pro podbrdskou lidovou architekturu.

Historické jádro vsi Lhota
Pro mimořádnou památkovou hodnotu bylo jádro vsi Lhota v roce 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Historické jádro vsi Studená
Soubor roubených obytných i hospodářských staveb.

Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)
Městská památková zóna s řadou dochovaných původních zděných, roubených i hrázděných domů z 18. a 19. století.

Venkovské usedlosti v Řemešíně (eč. 7, čp. 12, 16)
Ve vesnici je dochován pozoruhodný soubor původní dřevěné lidové architektury.