vodní hamr

Historické jádro vsi Dobřív
Soubor rázovitých roubených chalup typických pro podbrdskou lidovou architekturu.