Kostel sv. Václava v Žihli

Žihle - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Farní kostel sv. Václava je raně středověkého původu.

Historie

Farní kostel sv. Václava je raně středověkého původu. Současný kostel postavil v letech 1718–1730 stavitel Jan Křtitel Allio podle projektu Františka Maxmiliána Kaňky. Objednatelem stavby byl majitel panství František Josef Černín. Kostel má neobvyklý půdorys ve tvaru kříže s krátkými příčnými rameny, za presbytářem je přistavěna věž s cibulovitou bání. Interiér má bohatou ilusivní výmalbu od malíře Františka Julia Luxe z roku 1730. Sochařská výzdoba včetně hlavního oltáře a korpusu varhan pochází z dílny F. Bornschlegela. V severní fasádě je osazen renesanční náhrobek Jana Václava Chotka z Chockova, který zemřel v roce 1612 na cestě mezi Pastuchovicemi a Pohvizdy severně od Žihle. Kostel prošel v poslední čtvrtině 20. století opravou a i nadále je udržován v dobrém stavu. V jeho blízkosti stojí fara.

Fotografie

Kostel sv. Václava v Žihli