Jan Václav Chotek z Chockova

Kostel sv. Václava v Žihli
Farní kostel sv. Václava je raně středověkého původu.