Jan Křtitel Allio

Kostel sv. Václava v Žihli
Farní kostel sv. Václava je raně středověkého původu.