Městské domy v Úterý

Úterý - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Unikátní soubor zděných i hrázděných domů barokního a klasicistního stáří s pozůstatky gotických konstrukcí.

Historie

V městečku se dochoval unikátní soubor zděných i hrázděných domů barokního a klasicistního stáří, z nichž v mnohých dosud přežívají konstrukce ze starších období, především z pozdní gotiky. Dům čp. 2, sousedící s radnicí, má snad ještě středověký krov, později upravovaný. Rozhlehlý nárožní dům čp. 69 na severní straně náměstí má renesančně-barokní jádro a sklepy vytesané ve skále. Mimořádně hodnotný soubor představují původem pozdně gotické patrové měšťanské domy na severovýchodní straně náměstí, zdařile opravené po požáru v roce 1998: čp. 90 s lomeným gotickým portálem v průjezdu, čp. 91, čp. 92 (rodný dům tepelského opata Reitenbergera), ale i čp. 89 radikálně přestavěný kolem roku 1900. Na jižní straně náměstí to jsou domy čp. 123 z konce 17. století se zčásti hrázděným patrem, nebo čp. 124 a 126. Hodnotné stavby lze najít i mimo vlastní obvod náměstí, severozápadně odtud je to např. dům čp. 9 s mansardovou střechou, vročený nápisem na klenáku vstupního portálu do roku 1787, čp. 66 s hrázděným křídlem s dřevěnou pavlačí v patře nebo bezprostředně sousedící menší patrový dům čp. 67, který byl v minulosti součástí většího objektu.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.