sklepy ve skále

Městské domy v Úterý
Unikátní soubor zděných i hrázděných domů barokního a klasicistního stáří s pozůstatky gotických konstrukcí.