Karel Reitenberger

Městské domy v Úterý
Unikátní soubor zděných i hrázděných domů barokního a klasicistního stáří s pozůstatky gotických konstrukcí.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.