mléčnice

Hospodářský dvůr Býkov (čp. 55)
Někdejší hospodářský dvůr plaských cisterciáků.